Elektrische auto

Elektrisch (auto)rijden staat volop in de belangstelling.

Logisch: het is goed voor het milieu en omgeving! Eelektrische auto betalen minder belasting en stroom is goedkoper dan gas, diesel of benzine.

Even alle pluspuntjes op een rij:

  • Beter voor het milieu
    • Geen CO2 uitstoot
    • Minder geluid
  • Stroom kun je zelf opwekken
  • Binnensteden schoner door elektrische auto

Naast de risico’s voor het klimaat door CO2 speelt er nog een ander milieuprobleem: vervuiling door fijnstof (roet) en stikstofoxiden.

De komende jaren worden de Europese eisen voor de uitstoot van deze stoffen strenger.
Elektrische auto’s produceren geen fijnstof en stikstofoxiden.
Nederland als geheel zal ook zonder grootschalige introductie van elektrische auto’s de strengere Europese normen wel kunnen halen. Er komen immers steeds meer conventionele auto’s die aan de strengste milieueisen voldoen.